ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส

จำหน่ายปั๊มหอยโข่งสแตนเลส ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ สำหรับงานสูบน้ำสะอาด ในกระบวนการอุตสาหกรรม กระบวนการอาหาร งานที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 100 องศา ตามอาคารบ้านเรือน